=S&B=

Zakrytoe aktsionernoe obschestvo S&B


Razrabotka i opytnoe proizvodstvo sistem i priborov
promyshlennoj i transportnoj avtomatiki


Rossiya, 194021, S.-Peterburg, a/ya 123.
tel. +7(812)5359859, faks. +7(812)5359859.
ael.pochta S-and-B@S-and-B.ru
www.S-and-B.ru